நெருப்புநரி உலவியில் பல்வேறு புதிய அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டு அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. தற்போது மிகவும் பிரபலமான உலவியாக நெருப்புநரி உலவி தற்போது உருவெடுத்துள்ளது அந்த அளவிற்கு நெருப்புநரியினுடைய வேகம் உள்ளது. அண்மைய நெருப்புநரி உலவினுடைய எழிழை மேம்படுத்த ஒரு நீட்சி உள்ளது. இந்த நீட்சியை பயன்படுத்தி பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை செய்ய முடியும். 


நீட்சியை தரவிறக்க சுட்டி
                                 Add-on screenshot #2

இணையத்தின் உதவியுடன் நீட்சியை நெருப்புநரி உலவி ல் பதிந்து கொள்ளவும். பின் ஒருமுறை உலவியை மறுதொடக்கம் செய்து கொள்ளவும். பின்என்ற ஐகானை அழுத்தி தோன்று விண்டோவில் உங்களுக்கான மாற்றங்களை செய்து கொள்ள முடியும்.

இதுபோன்ற பல்வேறு மாற்றங்களை செய்ய முடியும். நெருப்புநரி டேப்பினுடைய கலர், அகலம், உயரம் போன்றவற்றை மாற்றங்களை செய்து கொள்ள முடியும். டூல் பாரினுடைய கலர், அகலம், உயரம், லிங் போன்றவைகளையும் நம்முடைய விருப்பபடி மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மேலும் அட்ரஸ்பாரினுடைய பட்டையையும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மொத்தத்தில் நெருப்புநரி உலவியை நமது விருப்பபடி மாற்றியமைத்துக்கொள்ள முடியும்.