Responsive Ad

Bluetooth மென்பொருள் இல்லாத கணினியில் File transfer செய்ய

விண்டோஸ் கணினிகளில் Bluetooth மென்பொருள் இல்லாத கணினியில் File transfer செய்ய உங்களுக்கு தெரியுமா? விண்டோஸில் மறைந்திருக்கும் Bluetooth மென்பொருள் எதுவென்று.
Start க்கு சென்று Run -ல்
fsquirt
என டைப் செய்து என்டர் கொடுங்கள்.
இப்பொழுது Bluetooth File Transfer Wizard என்ற விண்டோ திறக்கும்.


                                          
இந்த Wizard ஐ பயன்படுத்தி உங்கள் Bluetooth device -ல் File Transfer செய்யலாம்.