Iphone மற்றும் ipad இல் முக்கிய தகவல்களை பாதுகாப்பாக சேமித்துவைக்க

iPad மற்றும் iPhone சாதனங்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளை களவாடப்படுவதிலிருந்தும், மற்றவர்கள் பார்வையிடுவதிலிருந்தும் தடுப்பதற்கு iPassword Manager எனும் மென்பொருள் உதவியாக இருக்கின்றது.முற்றிலும் இலவசமாகக் கிடைக்கக்கூடிய இம்மென்பொருளானது தரவுகளை AES 256-bit என்கிரிப்ட் முறைக்கு மாற்றியமைக்கின்றது.

                                          
இதன்மூலம் முக்கியமான வங்கிக்கணக்கு இலக்கங்கள், பயனர் பெயர்கள், கடவுச் சொற்கள், கிரடிட் கார்ட் தொடர்பான தகவல்கள் என்பவற்றினையும் பாதுகாப்பாக சேமித்துவைக்க முடியும்.மேலும் இம்மென்பொருள் 11.9MB கோப்பு அளவு உடையதாக காணப்படுகின்றது.

Iphone மற்றும் ipad இல் முக்கிய தகவல்களை பாதுகாப்பாக சேமித்துவைக்க Iphone மற்றும் ipad இல் முக்கிய தகவல்களை பாதுகாப்பாக சேமித்துவைக்க Reviewed by ANBUTHIL on 4:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.