Responsive Ad

இணைய பயன்பாட்டில் உங்கள் குழந்தைகளை பாதுகாத்திட பகுதி 3

இணைய பயன்பாட்டில் உங்கள் குழந்தைகளை பாதுகாத்திட பகுதி 2 படிக்காதவர்கள் இந்த லிங்கில் சென்று படித்து கொள்ளவும்.இந்த பதிவில் இதன் தொடர்புடைய , இந்த நீட்சியை உங்கள் கூகிள் க்ரோம் உலாவியில் நிறுவியபிறகு, Option பகுதிக்குச் சென்று Allow entering unsafe sites என்ற ஆப்ஷனை uncheck செய்து விடுவதுதான்.மேலும் இந்த நீட்சி Web of Trust, Alexa, Browser Defender, Web Security Guard, ICRA மற்றும் Google Safe Search போன்ற சக்தி வாய்ந்த கருவிகளால் கட்டுப்படுத்தப் படுகிறது .
                              
இந்த நீட்சியை நிறுவிய பிறகு எந்த தேடுபொறியில் சென்று பலான பக்கங்களை தேடினாலும் NO CHANCE
              Download-Kid Safe