கணனியிலுள்ள கோப்புறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சிறிய மென்பொருள்

நாள்தோறும் கணனியில் கையாளப்படும் பல வகையான கோப்புக்களையும் இலகுவான முறையில் சேமித்து வைப்பதற்கு கோப்புறைகள் பயன்படுத்தப்படும்.இவ்வாறான பல கோப்புறைகள் காணப்படும் போது ஏற்படும் குழப்பங்களை தவிர்ப்பதற்கு சேமிக்கப்பட்டுள்ள கோப்புக்களின் அடிப்படையில் அவற்றினை கையாள்வதற்கு ஒரு மென்பொருள் உதவி புரிகின்றது.

                                              

சிறந்த மென்பொருளாகக் கருதப்படும் இதன் மூலம் கையாளப்படும் கோப்புறைகளை ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளிக் செய்வதன் ஊடாக அதனுள் காணப்படும் கோப்புக்களை பயன்படுத்த முடியும்.

மென்பொருள் தரவிறக்க சுட்டி Folder Organizer
கணனியிலுள்ள கோப்புறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சிறிய மென்பொருள் கணனியிலுள்ள கோப்புறைகளை  ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சிறிய மென்பொருள் Reviewed by அன்பை தேடி அன்பு on 12:59 PM Rating: 5
Powered by Blogger.