அணைத்து Browserகளிலும் உள்ள Historyயை ஒரே கிளிக்கில் அழிக்க

வணக்கம் நண்பர்களே,இந்த ஒரு மென்பொருள் உங்களது கணினியின் அணைத்து ப்ரௌசெர்களிலும் உள்ள browsing historyயை அழித்து இனைய வேகத்தை அதிகபடுத்துகிறது.இது Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome என அணைத்து ப்ரௌசெர் களிலும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது,


                                                     


இது மோஸில்லா, எக்ஸ்புளோரர், குரோம் என எல்லா ப்ரௌசர்களிலும் வேலை செய்கிறது. இந்த புரோகிராமை ரன் செய்யமுன் எல்ல ப்ரௌசர்களையும் மூடவேண்டும்.

இது அல்பா வேர்ஷனில் இருக்கிறது.
IEclean, Privacy Cleaner , Internet Privacy Cleanerபோன்ற புறோகிறாம்களையும் நீங்கள் முயற்சித்து பார்க்கலாம்.

                                       Download maClear
அணைத்து Browserகளிலும் உள்ள Historyயை ஒரே கிளிக்கில் அழிக்க அணைத்து Browserகளிலும் உள்ள Historyயை ஒரே கிளிக்கில் அழிக்க Reviewed by ANBUTHIL on 8:31 PM Rating: 5
Powered by Blogger.