உங்கள் கணனியினை உங்கள் குரல் மூலம் செயற்பட வைக்க !!இப்பொழுது  உங்கள் பேச்சாலே உங்கள் கணினியை நீங்கள் செயல்பட வைக்க முடியும்.இதன் மூலம் கணினிஇன் அணைத்து செயல்பாடுகளையும்  நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். 
இவ் மென்பொருளை கொண்டு  கணனியை நமது குரல் கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப செயற்பட வைக்கலாம். 

பைல்கள் மற்றும் புரோகிராம்களை  குரல் கடட்டளைகளைக்  கொண்டே திறந்து மூடலாம். மென்பொருளை இன்ரோல் செய்து முயற்சி செய்துதான் பாருங்களன்.
                                                       Download
உங்கள் கணனியினை உங்கள் குரல் மூலம் செயற்பட வைக்க !! உங்கள் கணனியினை உங்கள் குரல் மூலம் செயற்பட வைக்க  !! Reviewed by அன்பை தேடி அன்பு on 3:43 PM Rating: 5
Powered by Blogger.