Responsive Ad

இணையத்தில் குழந்தைகளை பாதுகாக்க


சிறிய வயதிலேயே நம் குழந்தைகள் கற்பதற்கு இணையம் நல்ல ஒரு தூணாக, கலை க் களஞ்சியமாக விளங்கு கிறது. எனவே சிறு வயது முதலே, அனைவரும் தங் கள் குழந்தைகளைக் கம்ப் யூட்டருக்கும், இணையத் திற்கும் அறிமுகப்படுத்தி அவற்றைப் பயன்படுத்து வதில் அவர்களைக்கை தேர்ந்தவர்களாக உருவாக்குகின்றனர்.

ஆனால் அதே சமயத்தில், நாணயத்தின் இன்னொரு பக்கம் போல, இதில் கெடுதல் விளைவிக்கும் சமாச்சாரங்களும் அமைந்துள்ளன. கவனக் குறைவான பயன்பாட்டினால், கம்ப் யூட்டர்களை மால்வேர்கள் கைப்பற்றுகின்றன. சிறுவர்க ளைத் தவறான பாதையில் அழைத்துச் செல்ல பாலியல் தளங்கள் நாள்தோறும் இணையத்தில் தோன்றிக் கொண் டே இருக்கின்றன. சிறுவர்களின் நம்பிக்கைகுரியவர்களாகச் சிலர் அவர்களை இணையம் வழி ஏமாற்றுகின்றனர். மிகவு ம் மோசமான வன்முறை யைத் தூண்டும் வகையில் வி ளை யாட்டுக்களும் சிறுவர் களின் மனதைக் கெடுக்கின் றன. இவற்றிலிருந்து நம் குழ ந்தைகளைக் காப்பது எப்படி?

மேலே தரப்பட்டுள்ள விவகாரங் கள் மட்டுமின்றி, இணைய த்திற்கு சிறுவர்கள் அடிமையாவதும் நடக்கிறது. பாதுகாப் பான தளங்களை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என் றாலும், இணையத்தில் அவர் கள் செலவிடும் அதிகப்படியா ன நேரம், மற்ற பயனுள்ள அவர்கள் வாழ்விற்குத் தேவையான விஷயங் களில் பயன்படுத்தக் கூடியதாக வீணாகும் நேர மாக மாறு கிறது. மானிட்டர் திரையு டன் ஒன்றிப் போகும் அந்த நேரம் அவர்கள் உடல்நலத்தி ற்குத் தேவையான பயிற்சிகளில் ஈடுபடலாம்; வெளியே சென்று நல்ல விளையாட்டுக்களை மேற்கொள்ளலாம்; இணையத்தில் கிடைக்கும் நிழல் நண்பர்கள் இல்லாமல், வெளி உலகில் மற்றவர் களோடு பழகலாம்; தங்கள் பாடங்களைப் படிக்கலாம். ஏன்? நன்றாகத் தூங்கி உடலுக்கு ஓய்வு கொடுக்கலாம்.
குழந்தைகளின் இணைய உலாவினைக் கட்டுப்படுத் தவும், கட்டுப்பாடு இருப்பது தெரியாத வகையில் கண்கா ணிக்கவும் பல சாப்ட்வேர் புரோகிராம்கள் கிடைக்கின் றன. அதற்கு முன் உங்கள் குழந்தைகளைக் கண்காணி க்க சாப்ட்வேர் புரோ கிராம்களை இன்ஸ்டால் செய்திடும் முன், நீங்கள் நல்ல பெற்றோராக இதனை மேற்கொள்கி றீர்கள் என்று அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள். அவர்களுக்கும் அவர்கள் வழி யாகக் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஏற்பட இருக்கும் இடர்களைச் சுட்டிக் காட்டுங்கள். அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் தலையிடுவது போன்ற தோற் றத்தைத் தர வேண்டாம். நீங்கள் அல்லது நீங்கள் நிறுவும் சாப்ட் வேர் புரோகிராம்களின் தடைகளைக் கூறுங்கள். அவ ற்றையும் அவர்கள் மீறும் பட்சத்தில், அத னையும் நீங்கள் கண்டறிய முடியும் என்று உணர் த்துங்கள்.
சரி, இதற்கான சாப்ட்வேர் புரோகி ராம்கள் எவை? அவை எங்கு கிடைக் கின்றன என்று பார்ப்போமா! விண் டோஸ் விஸ்டா ஆப்பரேட்டிங் சிஸ் டம் பெற்றோர் தடுப்பு புரோகிராம் (Parental Controls program) ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. அதன் மூலம் எந்த நேரத்தில் உங்கள் குழந்தைகள் இணைய தொடர்பினை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதனையும், எந்த கேம்ஸ் மற்றும் புரோகிராம் களை அவர்கள் பயன்படுத்த முடியும் என்பதனையும் நீங்கள் வரையறை செய்திடலாம். எந்த வகை தளங்களை அவர்கள் பார்க்கக் கூடாது என வரையறை செய்து தடை விதிக்க லாம். அல்லது எவற்றை அவர்கள் பார்க்கலாம் (whitelisting) எனவும் அனுமதிக் கலாம்.
விண்டோஸ் 7 ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் மேலே விஸ்டா வில் உள்ள வசதி தரப்படவில்லை. இதனை மேற் கொள்ள Windows Live Family Safety என்ற மைக்ரோசாப்ட் தரும் புரோகிராம் ஒன்றை http://explore.live.com/windowslivefamilysafety?os=other என்ற முகவரி யில் உள்ள தளத்திலிருந்து தர விறக் கம் செய்து இன்ஸ் டால் செய்திட வேண்டும்.
இந்த வேலைகளை மேற் கொள்ள, உங்கள் கம்ப்யூட் டரில் நீங்கள் அட்மினிஸ்ட் ரேட்டராக பதிவு செய்து இயங்க வேண்டும். இவற் றை செட் செய்திட Start கிளிக் செய்து parental என்று டைப் செய்து என்டர் தட்டவும். பின்னர் Parental Controls என்பதில் கிளிக் செய்திடவும். இது உங்களுக்கான பல வழிகளைத் தரும்.
எக்ஸ்பி சிஸ்டத்தில் கிடைக்கும் இத்தகைய வசதி அவ்வள வாகக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்படி இல்லை. ஆனால், எக் ஸ்பி சிஸ்டத்தில் இயங்கி இந்த வசதியைத் தரும் புரோ கிராம் ஒன்று http://onlinefamily.norton.com/என்ற முகவரி யில் உள்ள தளத்தில் கிடைக்கிறது. இதன் பெயர் நார்டன் ஆன்லைன் பேமிலி (Norton Online Family). இந்த புரோகிராம் மிகவும் பயனுள்ளதாக வடிவமைக் கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தடை விதிக்கும் புரோகிராம்க ளைக் காட்டிலும், உங்கள் குழந்தைக ளை நீங்கள் அணுகும் முறை மிகவும் முக்கியம். அவர்களைக் கண்காணிக் கும் ஒற்றனாக உங்களைக் காட்டிக் கொள்ளாமல், இணையத்தில் அவர் களை வழி நடத்தும் நண்பனாகக் கா ட்டிக் கொள்ளுங்கள். தீமைகளையும் கெடுதல்களையும் சுட்டிக் காட்டுங் கள். அப்போது அவர்களிடம் உங்கள் மதிப்பும் உயரும்.
பாலியல் தளங்கள் என்பது ஒரு வகை தீமை மட்டுமே. கம் ப்யூட்டரில் அளவுக்கதிகமாக நேரம் செலவிடுவது அதைக் காட்டிலும் அதிக தீமை விளைவிக்கும் செயல்பாடாகும். எனவே அதனையும் கண்காணிக்கும் வகையில் உங்கள் கவ னிப்பு இருக்க வேண்டும்.