மொபைலுக்கு வரும் அழைப்புக்களை சிறந்த முறையில் பதிவுசெய்யும் மென்பொருள்


மொபைலுக்கு வரும் அழைப்புக்களை சிறந்த முறையில் பதிவுசெய்யும் மென்பொருள் (Best CallRecorder S60v5 SymbianOS9.4)உங்களுக்கு வரும் அழைப்புக்களை அல்லது நீங்கள் அழைக்கும் அழைப்புக்களை பதிவு செய்து மறுபடியும் கேட்பதற்கு Best callrecorder  என்னும் மென்பொருளை பயன்படுத்தலாம்
இணையதள முகவரி சுட்டி
இந்த மென்பொருளை உங்கள் மொபைலில் பயன்படுத்துவது முலமாக உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் அழைப்புகளை நீங்கள் பதிவு செய்யும் வசதியை இந்த மென்பொருள் கொண்டு உள்ளது. 
மொபைலுக்கு வரும் அழைப்புக்களை சிறந்த முறையில் பதிவுசெய்யும் மென்பொருள் மொபைலுக்கு வரும் அழைப்புக்களை சிறந்த முறையில் பதிவுசெய்யும் மென்பொருள் Reviewed by ANBUTHIL on 1:44 PM Rating: 5
Powered by Blogger.